Konkurs MAESTRO 9

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MAESTRO 9 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 07.09.2017. Osoba do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma Dział Projektów

     

    Szczegółowe informacje o konkursie