Konkurs MINIATURA 1

 • Od  04.05 do 31.12. 2017 będzie prowadzony nabór w sposób ciągły w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe. Konkurs skierowany jest do osób, które:

  a)uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

  b) nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;

  c) w dniu złożenia wniosku są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

  Osoba do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.