Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017 Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017


Uprzejmie informujemy o otwarciu nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund...

Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach programu ERA PerMed z zakresu medycyny...

RPO - Zmiana harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok RPO - Zmiana harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok


W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze...

Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC


Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty...

Preselekcja polskich wniosków do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego Preselekcja polskich wniosków do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego


Informujemy, że w związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej, NCBR podjęło decyzję o wprowadzeniu preselekcji do I...

Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR) – CORE 2018 Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR) – CORE 2018


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach konkursu CORE 2018.   Zakres...

Spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020" Spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020"


Zapraszamy władze uczelni wyższych, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz dyrektorów instytutów badawczych z województwa...

V międzynarodowy konkurs w ramach programu JPND z zakresu chorób neurodegeneracyjnych V międzynarodowy konkurs w ramach programu JPND z zakresu chorób neurodegeneracyjnych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach programu JPND w zakresie zdrowia i opieki społecznej nad pacjentami z...

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020


Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nowy konkurs JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki Nowy konkurs JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki


NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. ”Innovation against antibiotic-resistant...

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej


Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki...

Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.   ...

Konkurs POWER 3.1 na studia dualne Konkurs POWER 3.1 na studia dualne


NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dotyczący realizacji studiów dualnych. Projekt powinien przewidywać...

ERANet-LAC - otwarcie naboru wniosków ERANet-LAC - otwarcie naboru wniosków


Uprzejmie informujemy, że 20 listopada 2017 r. otwarto nabór wniosków w ramach  międzynarodowego konkursu ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call...

Diamentowy Grant-VII edycja Diamentowy Grant-VII edycja


Od 15.11 do  15.01.2018 trwa nabór do konkursu Diamentowy Grant w ramach VII edycji programu. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są...