Konkurs PRELUDIUM 13

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Nabór wniosków będzie prowadzony do 22 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 14.06.2017r. Osoba do kontaktu: Anna Frej, Beata Toma  Dział Projektów

    Szczegółowe informacje o konkursie