Konkurs SONATA 13

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 07.09.2017. Osoba do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma Dział Projektów

    Szczegółowe informacje o konkursie