Konkurs SONATA BIS 7

  • Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs SONATA 13 na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

    Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 07.09.2017. Osoba do kontaktu: Anita Wiśniewska, Beata Toma Dział Projektów

    Szczegółowe informacje o konkursie