M-ERA.NET nabór wniosków

 • Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

  Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Integrated computational materials engineering (ICME)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Multifunctional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

  Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

  O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

  Kraje uczestniczące w konkursie:

  Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Islandia (udział niepotwierdzony), Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia (udział niepotwierdzony), Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

  Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

  Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

  Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

  Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

  Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo na stronie NCN.

   

  UWAGI:

  Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 48/2014 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 37/2014 z 18 września 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej na 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć do Działu Projektów podpisane zgłoszenie wstępne projektu.

  W przypadku przejścia do drugiego etapu (po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. wniosku wstępnego) pełen wniosek do podpisu Rektora należy złożyć w Dziale Projektów minimum na 7 dni roboczych przed zamknięciem naboru wniosków pełnych.