Nabór w ramach POIR 4.4 (TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS)

 • Przypominany, że do dnia 20.06.2017 trwa nabór wniosków w ramach programów: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS - nadzorowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

  Uprzejmie informujemy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami do podpisu prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku na konkurs.


  • TEAM-TECH – Wnioskodawca: lider zespołu, wybitny naukowiec posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, zapewniający opiekę i rozwój dla studentów, doktorantów lub młodych doktorów;  Lider wykazujący się oryginalnością odkryć naukowych oraz wdrożeniami; Cel projektu: współpraca nauka-biznes; Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego. W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości do 3 500 000 zł; Przedmiot projektu: produkt, technologia lub rozwój usługi  http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/;


  • TEAM – Wnioskodawca: lider zespołu, wybitny naukowiec posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zapewniający opiekę i rozwój dla studentów, doktorantów lub młodych doktorów; Lider wykazujący się oryginalnością własnych odkryć naukowych; Cel projektu: współpraca naukowa z zagranicą; Obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy. Przedmiot projektu: problem naukowy o znaczeniu globalnym. W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości do 3 500 000 zł; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/;


  • TEAM-TECH Core Facility – Wnioskodawca: lider zespołu, wybitny naukowiec posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej. Lider wykazujący się oryginalnością odkryć naukowych oraz wdrożeniami; Cel projektu: współpraca nauka-biznes; Przedmiot projektu: opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej (z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej) zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych.  W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wysokości do 3 500 000 złhttp://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/.

   

  • TEAM-TECH Core Facility PLUS – Wnioskodawca: lider zespołu, wybitny naukowiec posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej.  Lider wykazujący się oryginalnością odkryć naukowych oraz wdrożeniami; Cel projektu: współpraca nauka-biznes; Przedmiot projektu: opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej  (z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej) zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw lub innych odbiorców, w tym innych jednostek naukowo-badawczych. W ramach programu finasowanie będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wysokości do 1 500 000 zł.; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility-plus/.