Nowa wersja Annotated Model Grant Agreement w Programie Horyzont 2020

  • 21 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała najnowszą, uaktualnioną wersję Annotated Model Grant Agreement. W dokumencie tym zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020. 

    Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją AMGA oraz opracowaniem przygotowanym przez KPK PB UE w oparciu o informacje zawarte w  Annotated Model Grant Agreement.