Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

 • Zapraszamy do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

  Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

  • Budżet międzynarodowego projektu: maks. 1 mln EUR
  • Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy
  • Kraje biorące udział w konkursie:

  Austria, Belgia (Walonia), Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

  Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal. W lutym 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożonia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów.

  HARMONOGRAM KONKURSU:

  • Termin składania pre-proposals: 24 października 2017 r.
  • Zaproszenie do składania full proposals: luty 2018 r.
  • Termin składania full proposals: maj 2018 r.
  • Wyniki konkursu: koniec 2018 r.
  • Rozpoczęcie projektów: styczeń-maj 2019 r.

  Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl).

  Szczegółowe informacje o konkursie