Otwarcie konkursu na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami

 • NCN wraz z  EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

  W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

  Kraje uczestniczące w konkursie:

  Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

  Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

  HARMONOGRAM KONKURSU:

  Termin składania wniosków (full proposals): 30 listopada 2017
  Wyniki konkursu: lipiec 2018
  Rozpoczęcie projektów: styczeń 2018 r.

  Osoba do kontaktu w Dzale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl).

  Szczegółowe informacje o konkursie