Otwarcie konkursu Synthesis w ramach programu BONUS-185

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w międzynarodowych w konkursie Synthesis, organizowanym w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Wnioski należy składać na 9 zadanych tematów.

  Konsorcjum składające wniosek w konkursie musi być złożone co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród nich są państwami członkowskimi programu BONUS-185 (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Szwecja). Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 450.000 EUR. Maksymalny czas trwania projektu może wynosić 18 miesięcy.

  Wnioski wstępne w języku angielskim powinny zostać złożone przez koordynatora projektu do 9 października 2017, a pełne do 9 listopada 2017 za pomocą systemu elektronicznego BONUS EPPS. Po rekomendowaniu projektu do finansowania, wnioskodawcy zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie w II kwartale 2018 roku.

  Wnioskodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z koordynatorem projektu w NCBR przed złożeniem wniosku w systemie EPSS.

  Kompletny wniosek wraz załącznikami do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 2 listopada 2017 r. Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl).

  Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.