Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach Inicjatywy EUREKA, bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

  Projekty EUREKI to projekty współpracy międzynarodowej, więc muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:
  a) w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
  b) w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

  Termin zamknięcia naboru wniosków został zaplanowany na 9 października 2017.

  Kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 2 października 2017 r. Osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska (aledubie@pg.edu.pl).

  Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie.