Otwarte nabory wniosków w konkursach typu ERA-NET

 • Otwarte są nabory wniosków w konkursach typu ERA-NET:

  • FLAG-ERA 2017 - Graphene - nabór wniosków wstępnych do do dnia 14 marca 2017 r.

  Tematy konkursu:  Graphene JTC areas - Applied research and innovation
   

  1. In-situ and ex-situ quality control of GRMs
  2. Controlling doping in high quality large-area graphene
  3. GRMs for smart textiles
  4. Functional coatings using GRMs
  5. GRMs for corrosion prevention and as lubricants
  6. GRMs for thermal management and thermoelectrics
  7. Biorecognition of specific disease markers using GRMs
  8. Highly selective gas sensors based on GRMs
  9. GRM-based bioelectronic technologies

   

   

  • ERA-MIN 2 - nabór wniosków do dnia 5 maja 2017 r.

  Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nieenergetycznych, nierolniczych surowców. Szczegółowy zakres tematyczny konkursu:

  1. Supply of raw materials from exploration and mining
  2. Design
  3. Processing, Production and Remanufacturing
  4. Recycling of End-of-Life Products
  5. Cross-cutting topics:
         - New business models,
         - Improvement of methods or data for environmental impact assessment,
         - Social acceptance and trust/public perception of raw materials.
   

  W przypadku obu konkursów wnioski składane są elektronicznie i wymagane jest międzynarodowe partnerstwo.

  Szczegóły znajdą Państwo na stronie NCBR.

   

  UWAGI:

  Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 48/2014 w sprawie zmiany w zarządzeniu nr 37/2014 z 18 września 2014 r. dotyczące wprowadzenia regulaminu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na Politechnice Gdańskiej na 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć do Działu Projektów podpisane zgłoszenie wstępne projektu.

  W przypadku przejścia do drugiego etapu (po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. wniosku wstępnego) pełen wniosek do podpisu Rektora należy złożyć w Dziale Projektów minimum na 7 dni roboczych przed zamknięciem naboru wniosków pełnych.