Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

 • Od 12 kwietnia 2017 r. trwa nabór ciągły wniosków na działania bilateralne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

  Dofinansowanie działań może być przeznaczone na pokrycie kosztów:

  • wizyty przedstawicieli polskiego podmiotu w Norwegii;
  •  wizyty przedstawicieli podmiotu/podmiotów z Norwegii w Polsce.

   Działanie powinno służyć:

  zaplanowaniu przedsięwzięć, wspólnych propozycji wniosków składanych do programu Horyzont 2020 i innych programów międzynarodowych

  i/lub

  wymianie doświadczeń w zakresie administrowania projektami lub prowadzenia przedsięwzięć związanych z transferem technologii (biura obsługi projektów, biura transferu technologii).

  Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy.

  Więcej informacji na temat naboru znajdą Państwo na stronie NCBiR.