Przedłużony termin składania wniosków w konkursach: MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

  • Przedłużony termin składania wniosków w konkursach: MAESTRO 9, HARMONIA  9, SONATA  13, SONATA BIS 7

     

    Uchwałą rady NCN został przesunięty termin zakończenia składania wniosków w systemie elektronicznym ZSUN/OSF z 15 września do 22 września.

    Nowe Wnioski w systemie OSF są udostępnione od 29 sierpnia pod adresem https://osf.opi.org.pl.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 15.09.2017. Osoba do kontaktu : Beata Toma, Anita Wiśniewska, Dział Projektów.