Seminarium informacyjne Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

  • Uprzejmie informujemy o spotkaniu informacyjnym dot. Programu Polska – Rosja 2014-2020, które odbędzie się 22 czerwca 2017 r. w godzinach 10:30-13:30, w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku (ul. Okopowa 21/27).

    W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną główne założenia programu oraz zasady obowiązujące przy aplikowaniu podczas zbliżającego się naboru (lipiec-październik 2017 roku).

    Szczegółowe informacje na temat spotkania oraz link rejestracyjny na spotkanie znajdują się na stronie http://ewt.pomorskie.eu/-/wydarzenia-w-polska-rosja.