Spotkanie informacyjne dot. programów EWT

  • 14 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbędzie się seminarium informacyjne, podczas którego zaprezentowane zostaną możliwości dofinansowania działań w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020.

    W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną osie tematyczne oraz  możliwości finansowania zadań w ramach wszystkich programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020. Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami o Europejskim Instrumencie Sąsiedztwa: Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

    W seminarium uczestniczyć mogą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, oraz przedsiębiorców.

    Seminarium odbędzie się w dniu 14 marca br., w godz. 10:30-14:00, w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27, w Gdańsku.

    Agenda i formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej.