V konkurs polsko–tajwański

  • NCBR wspólnie z MOST ogłosiły V polsko-tajwański konkurs na projekty bilateralne. W tym roku konkurs, w odróżnieniu od poprzednich edycji, oferuje nabór w dwóch równoległych ścieżkach o odmiennych obszarach tematycznych. Ścieżka 1 dedykowana jest jednostkom naukowym lub konsorcjom jednostek naukowych, natomiast ścieżka 2 przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw i opcjonalnie jednostek naukowych.

    Ścieżka 1: maksymalne dofinansowanie na projekt wynosi 30.000 euro na rok na okres 3 lat od każdej z obu instytucji finansujących. Ścieżka 2: maksymalne dofinansowanie na projekt wynosi 100.000 euro na rok na okres 3 lat od każdej z obu instytucji finansujących. Partnerzy projektu będą finansowani przez instytucje finansowe odpowiednich krajów partnerskich (polskiej i tajwańskiej).

    Każdy naukowiec może brać udział w jednym wniosku projektowym. Nabór wniosków jest jednoetapowy. Do dnia 31 lipca 2017 należy przesłać drogą elektroniczną wspólny wniosek w języku angielskim oraz wniosek krajowy z załącznikami.

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 24 lipca 2017 r. Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska, romana@pg.gda.pl.

    Szczegółowe informacje o konkursie