V konkurs polsko-izraelski

  • NCBR wspólnie z ISERD ogłosiły V polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.

    Konsorcjum projektu musi składać się z przynajmniej jednego partnera przemysłowego z Polski i jednego z Izraela. W projekcie mogą brać również udział jednostki naukowe oraz pełnić rolę lidera konsorcjum krajowego. Całkowita wartość projektu nie powinna przekraczać 1 mln zł, a wartość projektu dla polskiego konsorcjum nie powinna przekraczać 0,5 mln zł.

    Nabór wniosków jest jednoetapowy. Do dnia 8 sierpnia 2017 należy przesłać drogą elektroniczną wspólny wniosek w języku angielskim oraz wniosek krajowy z załącznikami. 

    Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 31 lipca 2017 r. Osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, romana@pg.gda.pl.

    Szczegółowe informacje o konkursie