Wspólny polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2018-2019

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

  Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

  UWAGA: W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki).

   MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.

  Termin nadsyłania aplikacji: 23 stycznia – 24 kwietnia 2017 r.

   

  Przypominamy, że wnioski  (2 egzemplarze) wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 14.04.2017r.

   

  Szczegółowe informacje o konkursie