Wymiana osobowa w ramach programu współpracy z DAAD przy realizacji projektów badawczych w latach 2018 – 2019

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają do podejmowania współpracy w ramach niniejszego programu.  Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze.

    Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.

    Termin składania wniosków: do 30. 06. 2017

    Przypominamy, że zgłoszenie na lata 2018-2019 w 2 egzemplarzach wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 23.06.2017r.

    Szczegółowe informacje o konkursie