Wymiana osobowa w ramach Programu Wykonawczego z ChRL

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

  MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

  Projekt może być zgłoszony w dowolnej dziedzinie.

  Termin nadsyłania aplikacji: do  28 kwietnia 2017 r.

  Przypominamy, że wnioski  (2 egzemplarze) wraz ze zgłoszeniem projektu do finansowania do podpisu Prorektora należy składać do Działu Projektów najpóźniej do dnia 21.04.2017r.

  Szczegółowe informacje o konkursie