Zapowiedź konkursu BiodivERsA - Belmont Forum

  • Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont Forum, pt.: Scenarios of biodiversity and ecosystem services. Nabór wniosków potrwa do grudnia 2017 r.

    Do konkursu zostaną zaproszone zespoły naukowe, które utworzą międzynarodowe konsorcja składające się z przynajmniej z 3 państw kwalifikowalnych w konkursie:

    Argentyna, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Stany Zjednoczone (udział Austrii, Belgii i Portugalii wymaga potwierdzenia).

    Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo w zapowiedzi o konkursie.