Zapowiedź konkursu EqUIP z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

  • Z końcem sierpnia tego roku platforma EqUIP oraz Narodowe Centrum Nauki planują ogłoszenie nowego konkursu,  pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connection. Celem konkursu jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Termin składania wniosków planowany jest na koniec listopada 2017 r.

    O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów pochodzących z przynajmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania). W każdej grupie powinien znajdować się zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie indyjskich instytucji wspierających badania naukowe: Indian Council of Social Science Research lub Indian Council of Philosophical Research).

    Partnerów do realizacji projektów badawczych można poszukiwać przez Partner Search Tool dedykowane do tego konkursu: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

    Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo  w zapowiedzi o konkursie.