Zapowiedź konkursu HERA z obszaru nauk humanistycznych

  • W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Termin składania wniosków planowany jest na drugą połowę października 2017 r.

    Informacje o planowanym konkursie znajdą Państwo  w zapowiedzi o konkursie.