NAWA - Otwarty nabór wniosków do programu Polskie Powroty 2018 NAWA - Otwarty nabór wniosków do programu Polskie Powroty 2018


Celem programu jest umożliwienie polskim naukowcom pracującym za granicą, powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach...

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2018 Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 1/2018


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków na międzynarodowe projekty badawcze realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.   Tematyka...

NAWA - Otwarty nabór wniosków do programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna NAWA - Otwarty nabór wniosków do programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) dnia 1 marca br. otworzyła nabór wniosków do programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna. Celem...

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017 Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2017


Uprzejmie informujemy o otwarciu nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund...

Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed Otwarcie pierwszego konkursu ERA PerMed


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w międzynarodowym konkursie na projekty badawcze w ramach programu ERA PerMed z zakresu medycyny...

RPO - Zmiana harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok RPO - Zmiana harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2018 rok


W celu zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania, a także ze...

Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC Ogłoszenie konkursu JPI Urban Europe oraz chińskiej NSFC


Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI Urban Europe oraz chińską organizacją NSFC zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty...

Preselekcja polskich wniosków do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego Preselekcja polskich wniosków do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego


Informujemy, że w związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej, NCBR podjęło decyzję o wprowadzeniu preselekcji do I...

Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR) – CORE 2018 Konkurs agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR) – CORE 2018


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach konkursu CORE 2018.   Zakres...

Spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020" Spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020"


Zapraszamy władze uczelni wyższych, kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz dyrektorów instytutów badawczych z województwa...

V międzynarodowy konkurs w ramach programu JPND z zakresu chorób neurodegeneracyjnych V międzynarodowy konkurs w ramach programu JPND z zakresu chorób neurodegeneracyjnych


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na projekty w ramach programu JPND w zakresie zdrowia i opieki społecznej nad pacjentami z...

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020 Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020


Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nowy konkurs JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki Nowy konkurs JPI AMR z zakresu oporności na antybiotyki


NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. ”Innovation against antibiotic-resistant...

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej Otwarcie pierwszego konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej


Uprzejmie informujemy, że 3 stycznia 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Chińskiej Republiki...