Aktualizacja „Planu Działania na rok 2020” POWER

Instytucja Pośrednicząca informuje, że na podstawie uchwały nr 300 Komitetu Monitorującego PO WER z 29 stycznia br. Dyrektor NCBR, Pan dr inż. Wojciech Kamieniecki, w dniu 10 lutego 2020 r. zatwierdził „Plan Działania na rok 2020” dla osi III PO WER (wersja 2020/1).

Planowane działania w 2020 roku to ogłoszenie konkursu „Uczelnia dostępna 2” oraz realizacja przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego „Najlepsi z Najlepszych 5.0”.

Aktualna wersja „Planu Działania na rok 2020” dostępna jest na poniższej stronie NCBiR