Aktualizacja Harmonogramu RPO WP

14 maja 2020 r., Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmiany do Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok.

Dokument zawiera informacje o planowanych terminach ogłoszenia oraz przeprowadzenia naborów wniosków w 2020 roku.

Harmonogram