Artyści w ramach projektu STUDIOTOPIA zapraszają naukowców do swoich pracowni

Uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatur do wzięcia udziału w programie rezydencyjnym projektu STUDIOTOPIA.  

Głównym celem projektu jest promocja i zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami kultury a ośrodkami badawczymi, uniwersytetami, laboratoriami innowacji, twórcami i obywatelami Europy.

W czasie trwania projektu 13 artystom i 13 naukowcom stworzona zostanie wyjątkowa możliwość współpracy. Program rezydencyjny ma na celu zachęcenie naukowców do wymiany pomysłów, wiedzy i naukowej metodologii z międzynarodowymi artystami wizualnymi. Motorem współpracy będą spotkania w pracowniach artystów. Rezultaty, stworzone koncepcje i materiał zebrany podczas badań zostanie zaprezentowany w partnerskich instytucjach na terenie Europy.

Aplikujący muszą być gotowi do odbycia przynajmniej 6 podróży w ramach rezydencji do miast na terenie Europy (lokalizacje zależą od miejsca pracy artysty). Zaakceptowani kandydaci otrzymają honorarium w wysokości 1000 Euro oraz pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania, a także wsparcie prowadzonych badań prowadzonych wspólnie z artystą.

Więcej informacji o ofercie dla naukowców, artystach biorących udział w projekcie oraz szczegółowe wymagania dotyczące aplikacji oraz formularz na www.studiotopia.eu