ERC CONSOLIDATOR GRANTS - konkurs w programie HORYZONT 2020

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (frontier research).

 

Konkurs ERC CONSOLIDATOR GRANTS skierowany jest do naukowców będących 7-12 lat po doktoracie.

 

Maksymalny czas trwania grantu nie może przekroczyć 5 lat, maksymalny budżet projektu to 2 miliony euro.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na Portalu KE poprzez system składania wniosków dostępny na stronie konkursu .

 

Nabór wniosków trwa od 24.10.2019 do 04.02.2020 r. do godziny 17:00.

 

Więcej informacji  znajduje się na stronie konkursu ERC-2020-COG.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Renata Downar-Zapolska

 

Uprzejmie przypominamy, że dokumenty aplikacyjne (Commitment of the Host Institution) do podpisu Prorektora ds. nauki należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.