Europa. Horyzont możliwości – konferencja inaugurująca Horyzont EU

Zapraszamy na organizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pełniące funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego do programu Horyzont Europa konferencje otwierającą w Polsce nowy unijny Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji. Wydarzenie pod hasłem „Europa. Horyzont możliwości” odbędzie się on-line w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Adresatami wydarzenia są zarówno obecni beneficjenci programów ramowych UE, a także nowi uczestnicy, którzy mogą zainteresować się unijnymi grantami i udziałem w programie Horyzont Europa.

Oferta programu jest bardzo szeroka: od prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych skierowanych do naukowców, poprzez Działania Marii Skłodowskiej-Curie wspierające rozwój kariery naukowej i mobilność, projekty dla samorządów i NGOs, aż po wysoko innowacyjne projekty badawcze i wdrożeniowe dla przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną założenia i priorytety programu Horyzont Europa, a przede wszystkim nowe elementy systemu ,takie jak Europejska Rada ds. Innowacji,  partnerstwa, misje oraz klastry, którym poświęcone będą specjalne sesje tematyczne. Uczestnicy konferencji poznają możliwości synergii programowych oraz instrumenty ukierunkowane na wyrównywaniu szans w zakresie B+I pomiędzy krajami członkowskimi. 

Agenda spotkania

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie:

https://www.gov.pl/web/konferencja-horyzont-europa