Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) opublikowała wstępne terminy konkursów na granty ERC w Programie Ramowym Horyzont Europa

ERC opublikowała wstępne terminy konkursów, które będą ogłoszone w nowym programie ramowym UE, badań i innowacji Horyzont Europa (2021-2027). Planowane terminy konkursów to:

  • ERC Starting Grant 2021: 12 stycznia – 9 marca 2021
  • ERC Consolidator Grant 2021: 21 stycznia – 20 kwietnia 2021
  • ERC Advanced Grant 2021: 20 maja – 31 sierpnia 2021

Ostateczne daty otwarcia i zamknięcia naboru wniosków mogą jeszcze ulec zmianie.

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na stronie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) (link: https://erc.europa.eu/  )

Złożenie wniosku możliwe jest po zalogowaniu na portal KE – Funding and Tenders Opportunities Portal ( link: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home )

Dodatkowych informacji w Dziale Projektów udziela: Renata Downar-Zapolska