Formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9 dostępne w systemie ZSUN/OSF

W systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 11, UWERTURA 4, SONATA BIS 9

Termin składania wniosków do NCN 17 września 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 10 września 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów