Formularze wniosków ETIUDA 8 i SONATINA 4 dostępne

Informujemy, że w systemie ZSUN/OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla konkursów ETIUDA 8 i SONATINA 4. 

OGŁOSZENIE ETIUDA 8

OGŁOSZENIE SONATINA 4

Termin składania wniosków do NCN upływa 16.03.2020 r. do godziny 16:00.

Zgłoszenia wnisoku  z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 09.03.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.