Formularze wniosków oraz wzory oświadczeń dla Wnioskodawców składających wnioski w konkursach NPRH dostępne na stronie MNiSW

Na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się formularze wniosków oraz wzory oświadczeń dla wnioskujących w ramach konkursu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w czterech modułów:

- Dziedzictwo narodowe,

- Uniwersalia 2.1,

- Uniwersalia 2.2,

- Fundamenty.

Nabór wniosków trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 24 października 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.