Formularze wniosków w konkursach NPRH – moduł Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2, Fundamenty - dostępne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło formularz wniosków w konkursach Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. 

NPRH składa się z trzech modułów:

Moduł 1 - „Dziedzictwo narodowe” – w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim,
translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

Moduł 2 - „Uniwersalia” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu:

a) włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego
dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.1”),

b) włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego (podmoduł „Uniwersalia 2.2”); 

Moduł 3 - „Fundamenty” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki.

Nabór wniosków trwa od dnia 4 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 24 października 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Dział Projektów.