GOSPOSTRATEG III – Ogłoszenie konkursu

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza III konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i  gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  • pułapkę braku równowagi,
  • pułapkę demograficzną,
  • pułapkę słabości instytucji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku (do godziny 16:00).

Zgłoszenie z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24 sierpnia 2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak - Dział Projektów.