GOSPOSTRATEG VI ogłoszony przez NCBiR

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Szósty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres

Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki tematyczne:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Nabór wniosków potrwa od dnia 7.05.2021 r. do 7.07.2021 r. do godziny 16:00.

Wnioski można składać przez system LSI. Zostaną udostępnione przez instytucję w terminie naboru.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie NCBiR.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Prosimy o wstępne zgłoszenie projektu elektronicznie w systemie mojaPG/Projekty do daty 23.06.2021 r. oraz o przekazanie wniosków wraz z dokumentacją konkursową do sprawdzenia i podpisania przez Prorektora maksymalnie do 30.06.2021 r.