I konkurs INFOSTRATEG

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do I konkursu 2 tematy:

A. TEMAT 2.

Rozpoznawanie obrazów medycznych w zakresie:

  • dróg oddechowych (w szczególności w zw. z zagrożeniami COVID),
  • raka piersi u kobiet,
  • raka prostaty u mężczyzn;

B. TEMAT 11. Weryfikowanie źródeł informacji i detekcja fake newsów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie NCBiR.

Informacja o programie dofinansowania w Dziale Projektów: Beata Toma, Joanna Baum, Anita Wiśniewska