III konkurs „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Celem TECHMATSTRATEG III jest rozwój wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych.

Konkurs jest skierowany do konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych  (min 3, max 7 podmiotów) i obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

- technologie materiałów konstrukcyjnych,

- technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,

- technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,

 - technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 5 mln PLN a maksymalna 30 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków będzie trwał od 30.12.2019 do 30.12.2020 roku (do godziny 16:00).

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie LSI najpóźniej do 14.12.2020.