Informacja - zmiana na stanowisku Prorektora ds. nauki

Niniejszym informujemy, iż z dniem 01.10.2019 osobą reprezentującą Politechnikę Gdańską w zakresie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, jest prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski - Prorektor ds. nauki.

W związku z powyższym, prosimy o przygotowywanie dokumentów związanych z aplikowaniem oraz realizacją projektów z uwzględnieniem powyższej zmiany.