INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) - konkurs w programie HORYZONT 2020

Celem konkursu  ITN ogłoszonego w ramach Akcji Marii-Skłodowskiej Curie w programie ramowym UE HORYZONT 2020 jest stworzenie europejskich sieci szkoleniowych dla młodych europejskich naukowców.

 

Sieci szkoleniowe ITN mogą być zorganizowane w ramach trzech form: ETN, EID i EJD, spełniających następujące warunki:

European Training Networks (ETN): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

European Industrial Doctorates (EID): przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić przynajmniej 50% czasu w sektorze pozaakademickim (nacisk na udział przedsiębiorstw). Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

European Joint Doctorates (EJD): przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny stopień doktora.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na Portalu KE poprzez system składania wniosków dostępny na stronie konkursu: MSCA-ITN-2020

 

Nabór wniosków trwa od 12.09.2020 do 14.01.2020 r. do godziny 17:00.

 

Więcej informacji  o konkursie znajduje się na stronie konkursu MSCA-ITN-2020.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Renata Downar-Zapolska

 

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.