Konferencja Academic Cooperation Association

Tegoroczna konferencja organizowana przez Academic Cooperation Association odbędzie się pod hasłem „What’s new in Brussels? Recent development in European policies and programmes”. W dniach 4-5 marca 2021, sympatycy i eksperci w zakresie szkolnictwa wyższego, spotkają się w formule online.

Rok 2021 dla europejskiego szkolnictwa wyższego to nie tylko wdrażanie kluczowych i strategicznych kierunków, ale również kontynuacja wysiłków na rzecz współtworzenia i wdrażania innowacji w obliczu pandemii COVID-19. Wiele instytucji będzie musiała dostosować swoje strategie do nowych realiów oraz szukać wsparcia na poziomie nie tylko krajowym ale również europejskim. Dotyczy to także internacjonalizacji.

Nowe możliwości zostaną zaprezentowane w trakcie dwudniowej konferencji ACA. Szczególny nacisk zostanie położony na działania programu Erasmus+ i jego synergię z nowym programem ramowym Horyzont Europa (2021-2027) oraz innymi programami finansowania. W trakcie dyskusji zostaną zaprezentowane konkretne podejścia, które będą mogły zastosować instytucje szkolnictwa wyższego i krajowe agencje.

Konferencja zgromadzi unikalną mieszkankę międzynarodowych ekspertów, uczestników z krajowych agencji finansowania i promocji, decydentów na szczeblu krajowym i europejskim, jak również specjalistów z zakresu szkolnictwa wyższego odpowiedzialnych za projektowanie strategii międzynarodowych.

REJESTRACJA otwarta jest do 22 lutego 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami na stronie wydarzenia.

Program konferencji

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Paulina Dyguła.