Konkurs ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze

Uprzejmie informujemy o otwarciu przez Narodowe Centrum Nauki konkursu ALPHORN.

 

Jest to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

 

Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów.

 

W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań.

 

Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy.

 

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.

 

Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). LAP ma na celu usprawnianie i przyspieszanie oceny wniosków w konkursach organizowanych we współpracy z zagranicznymi partnerami. Zakłada, że w danej edycji konkursu pod względem merytorycznym wnioski oceniane są tylko przez jedną agencję partnerską zgodnie z przyjętymi w niej zasadami. W tej edycji konkursu ALPHORN rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

 

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemów elektronicznych:

  • mySNSF dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe

oraz 

  • ZSUN/OSF dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych  do NCN przez polskie zespoły naukowe.

 

Wnioski wspólne mogą być składane do 1 października br., zaś krajowe najpóźniej do 8 października br. Ogłoszenie wyników nastąpi z końcem czerwca 2020 r.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie NCN.

 

Kontakt do Działu Projektów w sprawie konkursu: proeuro@pg.edu.pl 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 6 września 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.