Konkurs CORE 2020 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy o otwarciu systemu składania wniosków on-line w konkursie CORE 2020 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR).

 

Przypominamy, że w ramach tego konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Industrial and Service Transformation”.

 

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.Termin składania wniosków upływa 22 kwietnia 2020 r. (14:00 CET).

 

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.

Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy: PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MŚP) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla Wnioskodawcy.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie konkursu.

 

Kontakt w sprawie konkursu w Dziale Projektów: proeuro@pg.edu.pl

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w NCBiRze.