Konkurs GRIEG w ramach funduszy norweskich oraz EOG

Uprzejmie informujemy o przedłużeniu w Narodowym Centrum Nauki terminu naboru wniosków w konkursie GRIEG  na finansowanie polsko-norweskich projektów badawczych do dnia 28 października 2019 r. 

1. GRIEG - konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. 

 

W konkursie można składać wyłącznie wnioski, których przedmiotem są badania podstawowe.

 

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków będzie prowadzony do 28 października 2019 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu GRIEG.

 

Osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych  przed zamknięciem terminu konkursu tj. do dnia 16 października 2019 r.

Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.