Konkurs międzynarodowy współpraca V4 – Japonia w dziedzinie zaawansowanych materiałów

NCBiR informuje o otwarciu II międzynarodowego konkursu w ramach programu V4-Japan Joint Research Program on Advanced Materials współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Japonii. Celem porozumienia jest wzmocnienie i promocja współpracy w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjności poprzez finansowanie wspólnych projektów.

 

Kraje biorące udział w konkursie

 • Czechy
 • Węgry
 • Polska
 • Słowacja
 • Japonia

Pomimo że naukowcy z poszczególnych państw składają wspólny wniosek, to każdy partner będzie finansowany ze swojej agencji krajowej. Dodatkowo lider i partnerzy z grupy V4 mogą otrzymać dodatkowe finansowanie z International Visegrad Fund.

W konsorcjum musi uczestniczyć przynajmniej 3 partnerów: jeden z Japonii i dwóch 2 różnych państw V4 uczestniczących w konkursie (jednak rekomendowane są modele z trzema i czterema państwami V4. Jedynie one mogą obiegać się o dofinansowanie z International Visegrad Fund).

 

Dla kogo

 • Mikrofirma,
 • Mała i średnia firma,
 • Duża firma,
 • Konsorcjum,
 • Uczelnia,
 • Jednostka naukowa.
 • Rozwiń tekst

 

Na co

 • Jednostka naukowa – badania podstawowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe,
 • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

 

Zakres tematyczny

‘Advanced Materials’ including but not limited to such areas as:

 • Materials for extreme environments

Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

 • Materials for electronics and energy harvesting

Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics.

 • Materials for laser technologies

Transparent ceramic composite, photonic crystals, fiber materials for high-performance laser technologies.

COVID-19 material research project proposals (such as materials for high-performance mask, protective clothing, virus adsorption filters, gene extracting device, sensor and detector materials, primers or reagents for gene amplification, new materials for virus inactivation and materials for antiviral drug development) are also welcome in this call.

 

Organizator konkursu

Japan Science and Technology Agency (JST)

 

Budżet konkursu: 750 000 euro

 

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4.5375 euro

 

Dofinansowanie

Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 150 000 euro na projekt do 36 m-cy.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

 

Harmonogram konkursu

Data ogłoszenia konkursu: 15 stycznia 2021 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 stycznia 2021 r.

Zakończenie naboru wniosków: 9 kwietnia 2021 r., 10.00 CET

Wyniki konkursu: sierpień 2021 r.

Publikacja listy rankingowej: wrzesień 2021 r.

Rozpoczęcie projektu: październik 2021

Zakończenie naboru wniosków krajowych: listopad 2021

Okres realizacji projektu: finansowanie jest zapewnione na 3 lata realizacji projektu

Zakończenie projektu: wrzesień 2024

 

Sposób składania wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez e-Rad submission system należący do Japan Science and Technology Agency. Wniosek może złożyć tylko lider po stronie japońskiej. Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy, oraz podpisami przedstawiciela strony japońskiej i przedstawiciela krajów V4, należy załączyć jako plik PDF do systemu. Wnioski przesłane mailem, pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

 

Umowa konsorcjum

Wymagane jest, aby każde konsorcjum finansowane w ramach konkursu zawarło umowę konsorcjum.

 

Sposób oceny wniosków

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.