Konkurs na Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka zaprasza wybitnych naukowców do udziału w czwartym konkursie Dioscuri. Planuje się utworzenie do trzech Centrów Dioscuri.

  
Cel i zakres konkursu:

Celem konkursu jest utworzenie Centrum Dioscuri w polskim uniwersytecie lub innej polskiej jednostce badawczej, określonej w konkursie, która ma możliwości wsparcia Centrum poprzez odpowiednie zaplecze, aparaturę naukową, dodatkowe środki finansowe i długofalową perspektywę dla Lidera Centrum. Działalności Centrum Dioscuri ponadto towarzyszyć będzie niemiecki partner naukowy i międzynarodowy Naukowy Komitet Doradczy.


Zaproszenie jest skierowane do konkurencyjnych w skali międzynarodowej wybitnych naukowców ze wszystkich dyscyplin naukowych, którzy udowodnili swoją zdolność do samodzielnego prowadzenia innowacyjnych badań oraz:

  • who completed their PhD no longer than 15 years prior to the application deadline.
  • who have proven their international mobility over the course of their scientific career, e.g., who pursued their PhD and post-doc at different research institutions (at least one of them outside Poland).
  • who have not been employed at the Host Institution on a contract of employment during the last two years prior to the application deadline.
  • whose work will be accompanied by a Partner employed by a German university or research institution.

 

Harmonogram konkursu:

Wniiski projektowe należy skłądać w systemie informatycznym  do dnia 15 czerwca 2021 r.

 


Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie NCN.


 


Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.