Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki:
Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, metrology and smart systems.

 

Przykłady obszarów aplikacyjnych: digital health, environment, mobility, precision agriculture, smart textiles, nanotechnology, laser applications, robotics, civil security and communications. The projects should focus on topics of specific interest for both countries/regions. The aim of the cooperation is to contribute to the progress of photonicsbased technologies.

 

Wnioskodawca: grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jedna organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.

 

Nabór wniosków

Termin naboru wniosków jest jednoetapowy i upływa 28 czerwca 2019 r.

Otwarcie systemu do składania wniosków dla polskich wnioskodawców: 7 maja 2019 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na styczeń 2020.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Wniosek w języku polskim składany jest w wersji elektronicznej przez system informatyczny. Do wniosku należy dołączyć skany podpisanych załączników oraz wspólny opis projektu w języku angielskim.

 

Budżet

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln EUR. Poziom dofinansowania jednostek naukowych wynosi 100% zarówno w przypadku badań przemysłowych, jak i rozwojowych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.gda.pl).

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek krajowy do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu konkursu.