Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 pt. „Projektowanie Uniwersalne”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 września 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 konkurs pt. „Projektowanie Uniwersalne” dotyczący opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne.

Nabór wniosków rusza 31 października 2019 r.

Dokumentacja projektowa: link